Bestuur

Het bestuur

René de Vries, voorzitter
Ronald Wagelaar, vice-voorzitter
Douwe van Drogen, secretaris 
Jelmer Bosma, penningmeester

Kascommissie

Robert Numan
Sven Boxum 

Vergroot je netwerk, word nu ook lid!